Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
   Strona Główna Adres Szkoły Galeria Przerwy śródlekcyjne Dodatkowe dni wolne
01 Padziernika 2023 10:49:26   
Nawigacja
Szkoła
  Strona Główna
  Adres Szkoły
  Samorząd uczniowski
  Rada rodziców
  Zajęcia dodatkowe
  Doskonalenie pracy szkoły
  Przerwy śródlekcyjne
  Dodatkowe dni wolne
  Sukcesy Szkoły
  Akcje i Projekty
  Biblioteka szkolna
  Świetlica szkolna
  Galeria
  Procedury bezpieczeństwa "COVID 19"
  Nauczanie na odległość
  Szkolne konkursy
  Szukaj

Nauczyciele
  Pedagog szkolny
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Regulamin oceny pracy nauczycieli
  Konsultacje nauczycieli
  Harmonogram działań nauczycieli w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Dokumenty Szkoły
  RODO
  Zarządzenia
  Statut Szkoły
  Rekrutacja
  Programy nauczania
  Program Wychowawczo-Profilaktyczny
  Szkolne Procedury Kryzysowe
  Raporty
  Podręczniki
  Praca zdalna na poszczególnych przedmiotach i zajęciach
  Przemiotowy system oceniania

Rodzice i Uczniowie
  Szczepienia
  Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza
  Wybieram szkołę
  Wewnątrzszkolny system doradztwa
  Informacja o doradztwie zawodowym
  Monitoring zawodów
  Barometr zawodów
  Rekrutacja szkoły ponadpodstawowe
  Harmonogram konsultacji klasy VIII
  Egzamin ósmoklasisty

Raport o dostępności
  Raport o dostępności

Aktywna tablica
  Scenariusze zajęć

Nauczanie domowe
  Organizacja zdalnego egzaminu klasyfikacyjnego
  Terminy egzaminów
  Edukacja domowa w praktyce

Ewaluacja zewnętrzna
  Raport z ewaluacji
  Wnioski i rekomendacje z ewaluacji

Rodzice Uczniowie Nauczyciele
Infolinia
Megamisja
Hymn Narodowy
eTwinning
Świąteczne życzenia
Pamiętamy 13 grudnia 1981 r.

PAMIĘTAMY


Szkoła Podstawowa w Jackowie dołączyła do akcji "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1981 - Pamiętamy". Celem wspomnianej akcji jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Aby uczcić pamięć ofiar uczniowie klasy VIII przygotowali szkolny kącik patriotyczno - historyczny.

p. Magdalena Kulesza
Sukces Basi Wierzby


SUKCES BASI WIERZBY Z ODDIAŁU PRZEDSZKOLNEGO16 listopada 2021 roku w auli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbył się Przegląd pieśni i piosenek górali polskich pod honorowym patronatem związku Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II. W konkursie tym wzięły udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Nasza Basia zajęła I miejsce we wspomnianym przeglądzie. Serdecznie gratulujemy!
Projekt "Pamięć81"


PROJEKT "PAMIĘĆ81"


16 listopada uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w lekcji historii poświęconej wydarzeniom z okresu stanu wojennego. Na zajęciach zostały wykorzystane materiały edukacyjne przygotowane przez IPN.
Projekt "Pamięć81"


PROJEKT "PAMIĘĆ81"


10 listopada w ramach projektu "Pamięć 81" uczniowie klasy VII i VIII obejrzeli film "Nie zabierajcie mamy", który opowiada historie działaczek "Solidarności" - kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie stanu wojennego w Polsce.

#Szkoła Pamięta

#Szkoła Pamięta

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jackowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła Pamięta" ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach której wykonali szereg czynności, by upamiętnić osoby zasłużone dla społeczeństwa:

- wykonali gazetkę o postaci Józefa Piłsudskiego,
- zapalili znicz pod tablicą pamiątkową,
- wzięli udział w wycieczce do Muzeum Regionalnego w Radomsku,
- uporządkowali grób nieznanego żołnierza.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

p. Magdalena Kulesza
Gminny Konkurs Plastyczny

Gminny Konkurs Plastyczny

Kartka urodzinowa dla Pluszowego Misia
Regulamin konkursu

Zgoda na uczestnictwo w konkursie

Wyniki kokursu "Kartka urodzinowa dla Pluszowego Misia"


Miejsca Pamięci


MIEJSCA PAMIĘCI


Uczniowie Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie dbają o miejsca pamięci narodowej. W dniu dzisiejszym uporządkowali grób nieznanego Polaka. Był to lotnik, który zginął w okresie wojennym walcząc w obronie ojczyzny. Uczniowie klasy VIII wraz z wychowawcą p.Danusią zadbali o porządek wokół grobu i zapalili znicze.

p. Ewa Bodanka-Zarychta
Zaproszenie
13 grudnia PamiętamyPółkolonieStrona 2 z 9 < 1 2 3 4 5 > >>
Godło Państwowe
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
Fundacji Elementarz
w Jackowie
ul. Szkolna 3
42-282 Kruszyna


tel: 34 320 20 21
e-mail: sp.jackow@elementarz.edu.pl
Facebook
Szczepienia
FUNDACJA ELEMENTARZ
Zdrowo i Sportowo
Kalendarz
Lekki Tornister
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Kuratorium Katowice
OKE Jaworzno
Gmina Kruszyna