Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
   Strona Główna Kategorie News Adres Szkoły Kontakt ze Szkołą Galeria
10 Sierpie 2020 23:52:38   
Nawigacja
Szkoła
  Strona Główna
  Adres Szkoły
  Samorząd szkolny
  Rady oddziałowe rodziców
  Zajęcia dodatkowe
  Doskonalenie pracy szkoły
  Przerwy śródlekcyjne
  Dodatkowe dni wolne
  Sukcesy Szkoły
  Akcje i Projekty
  Kontakt ze Szkołą
  Kategorie News
  Galeria
  Szukaj
  Koronawirus
  Nauczanie na odległość
  Szkolne konkursy

Nauczanie zdalne informacje
  Edukacja zdalna
  Materiały zdalne dla przedszkola
  Narzędzia wspierające rodziców
  Specjalna rewalidacja
  Specjalne potrzeby uczniów
  Zajęcia logopedyczne
  Zdalna biblioteka szkolna

Dokumenty Szkoły
  RODO
  Statut Szkoły
  Zasady Rekrutacji
  Programy nauczania
  Program Wychowawczo-Profilaktyczny
  Szkolne Procedury Kryzysowe
  Raporty
  Podręczniki
  Przedmiotowy system oceniania
  Zarządzenia

Rodzice i Uczniowie
  Wyszukiwarka Szkół
  Prezentacja dotycząca rekrutacji
  Wewnątrzszkolny system doradztwa
  Informacja o doradztwie zawodowym
  Monitoring zawodów
  Barometr zawodów
  Rekrutacja szkoły ponadpodstawowe
  Harmonogram konsultacji klasy VIII
  Egzamin ósmoklasisty

Nauczyciele
  Posiedzenia Rady Pedagogicznej
  Regulamin oceny pracy nauczycieli
  Konsultacje nauczycieli

Aktywna tablica
  Scenariusze zajęć

Nauczanie domowe
  Terminy egzaminów
  Organizacja egzaminów klasyfikacyjnych

Ewaluacja zewnętrzna
  Raport z ewaluacji
  Wnioski i rekomendacje z ewaluacji

Rodzice Uczniowie Nauczyciele
Megamisja
Hymn Narodowy
Konkurs Maskotka 112
Bezpieczne Wakacje
eTwinning
Fotografie
Bullet 395
Bullet 313
Bullet 295
Bullet 289
Bullet 272
KORONAWIRUS

MEGA MISJA

We wrześniu 2019 uczniowie klas I-III rozpoczęli przygodę z MegaMisją. MegaMisja to pierwszy w Polsce zorganizowany przez Fundację Orange nieodpłatny ogólnopolski program edukacji cyfrowej dla szkół podstawowych. Jego przebieg jest oparty na zabawie, która przenosi dzieci do pełnej przygód misji. Uczniowie, razem z wychowawcą przez 10 miesięcy roku szkolnego pomagają animowanym bohaterom uratować cyfrowe laboratorium przed figlami Psotnika. Najmłodsi uczą się jak sprawnie poruszać się w wirtualnym świecie i zdobywają nagrody: tablety, książki, gry edukacyjne, audiobooki...
Rodzice mogą obserwować postępy swoich dzieci poprzez stronę internetową: www.megamisja.pl Wystarczy na mapie znaleźć interesującą nas szkołę i przejść do jej profilu. Tam znajdują się fotorelacje z wszystkich wyzwań podejmowanych przez naszych uczniów.

Oto przykład jednej z takich fotorelacji:

Kolejne zajęcia za nami.Tym razem pomagaliśmy Kubie i Julce w wyborze miejsca na ferie. Uczniowie zostali zaproszeni na wycieczkę w nieznane. Zaczęliśmy od przypomnienia sobie skąd możemy czerpać informacje na dany temat. Bardzo przy tym pomogły nam plakaty z poprzednich zajęć. Uczniowie podzieleni na dwie grupy odszukali Islandię i Sycylię na globusach, w atlasach i odczytywali informacje na temat wysp. Następnie przy komputerach poszukali informacji na temat pogody na Islandii i Sycylii, wyszukali zdjęcia, po czym uzupełnili karty pracy. Kolejnym krokiem było przyczepienie na tablicy uzupełnionych kart pracy odpowiednio pod napisem Sycylia i Islandia. Potem dzieci opowiedziały czego dowiedziały się o swojej wyspie i zachęciły do podróży. Ponieważ Kuba i Julka nadal nie mogli się zdecydować gdzie pojadą, zrobiliśmy głosowanie. Dzieci naklejając karteczki przy wybranej wyspie zdecydowały za nich. Która wyspa okazała się dla nas lepsza? Sycylia.
Po dzisiejszych zajęciach już wiemy jak sobie poradzić z szukaniem informacji, gdzie szukać wiadomości, zdjęć i ciekawostek. Mimo wszystko doszliśmy do wniosku, że najłatwiej znaleźć informacje w internecie.
UWAGA RODZICE


Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” ul . Studencka 18,
40-743 Katowice, tel ./fax. (32) 252 79 38 www.elementarz.edu.pl e-mai l: sekretariat@elementarz.edu.pl


Katowice, dn. 11marca 2020r.Do wiadomości Rodziców

W związku z decyzją Premiera RP o przeprowadzeniu kwarantanny społecznej zawiesza się zajęcia w dniach 12–25 marca br.
Apelujemy do Państwa, by w tym czasie dzieci pozostały w domu. Zawieszenie zajęć nie jest czasem ferii, ani czasem wolnym lecz czasem kwarantanny.
W dniach 12 i 13 marca szkoła/przedszkole/żłobek zorganizują zajęcia dla dzieci pozostających bez opieki. Jednak bardzo prosimy, żeby i w tym czasie zapewnić dzieciom opiekę w domu.

Zarząd Fundacji
Andrzej Jabłoński
Dariusz Lorek
Apel Głównego Inspektora Sanitarnego


Apel Głównego Inspektora Sanitarnego
w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce z 5 marca 2020 roku

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.
Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.
Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.
W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.
Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.
Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.
Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.
Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.
UWAGA RODZICE


Apel do rodziców
W związku z zagrożeniem wynikającym z możliwością zarażenia koronawirusem Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie zwraca się z apelem o nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.

Informuje się również, że jeżeli nie miał uczeń , osoby dorosłe kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
Jeżeli dziecko po powrocie z miejsc , w których pojawiły się przypadki zakażeń koronawirusem, ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Rodzicowi / opiekunowi dziecka do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
Należy również na bieżąco śledzić komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości można zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Dyrektor szkoły
mgr Danuta Kulińska
Ogólnopolska akcja "Kreatywni na 101"


Uczniowie klas I-III uczęszczający na zajęcia świetlicowe wzięli udział w ogólnopolskiej akcji ,"Kreatywni na 101". Akcja ta realizowana była we współpracy z Disney Channel i Stowarzyszeniem Nauczycieli Edukacji Początkowej. Jej głównym celem był rozwój kreatywności, sprawności manualnej oraz umiejętności pracy w grupie.
Pod czujnym okiem wychowawcy świetlicy dzieci wspólnie stworzyły przestrzenny projekt domu 101 dalmatyńczyków wraz z figurkami piesków, wykorzystując do tego różnorodne materiały plastyczne oraz otrzymaną od organizatorów plastelinę, makietę domku i dekoracyjne naklejki.
Projekt stworzony przez dzieci zgłoszony został do konkursu, w którym nagrodą jest zestaw materiałów plastycznych i szkolnych przeznaczonych dla świetlicy szkolnej.
Oto jak przebiegało wykonywanie przez uczniów kreatywnego zadania:
Szkolne Przygody Gangu Słodziaków
Uczniowie klas I-III uczestniczyli w konkursie i programie edukacyjnym "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków", którego celem była popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów klas młodszych szkoły podstawowej.
Zadaniem uczniów było zapoznanie się z treścią książeczki o przygodach Słodziaków, a następnie przeczytanie jej przedszkolakom jak również zaprezentowanie przedstawienia z udziałem głównych bohaterów opowiadania.
Uczniowie rozwiązywali również quizy edukacyjne i rysowali komiksy o dalszych przygodach Słodziaków.
Prace plastyczne uczniów klas I-III
Rekonstrukcja wydarzeń II Wojny Światowej

"Wrzesień 39", czyli rzecz o tym jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita. 30 stycznia gościliśmy w szkole grupę "Rekonstrukto". Grupa zaprezentowała sytuację międzynarodową II Rzeczypospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy wz 36, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, technikę wojskową, musztrę i sprzęt bojowy. Była to wspaniała, ciekawa i wesoła lekcja historii.
WOŚP

Uczniowie naszej szkoły czynnie włączyli się w pomaganie. Na 28 finale WOŚP w Kruszynie występowali uczniowie klas młodszych i przedszkolaki. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego kwestowali z puszkami oraz dodatkowo przekazali dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pieniądze uzbierane podczas kiermaszu bożonarodzeniowego.
Przerwany Marsz


Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie dołączyła do projektu "Przerwany Marsz...". Celem projektu było to, żeby 2-go września 2019 r. (w poniedziałek), uczniowie – młode pokolenie Polaków razem z Polskimi Dziećmi Wojny (osobami urodzonymi do 8.05.1945 r.), udali się do szkół na inaugurację nowego roku szkolnego 2019/2020. Przekroczenie progów szkół przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończył ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Pięć lat okupacji zabrało ich beztroskie dzieciństwo przysparzając dni pełnych cierpień i smutku, niejednokrotnie odbierając im życie.Wchodząc do szkół razem z młodym pokoleniem pokażą i udowodnią, że ich poświęcenie, ich dramatycznyi trudny los nie poszedł na marne, że dzięki temu co przeżyli, dzięki temu, że wytrwali, w tej chwili młode pokolenie może spokojnie rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.
Strona 2 z 5 < 1 2 3 4 5 >
Godło Państwowe
BIP
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
Fundacji Elementarz
w Jackowie
ul. Szkolna 3
42-282 Kruszyna


tel: 34 320 20 21
e-mail: szkolajackow@poczta.fm
Facebook
FUNDACJA ELEMENTARZ
Kalendarz
Lekki Tornister
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Kuratorium Katowice
OKE Jaworzno
Gmina Kruszyna