Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
   Strona Główna Adres Szkoły Galeria Przerwy śródlekcyjne Dodatkowe dni wolne
08 Padziernika 2022 00:34:24   
Nawigacja
Szkoła
  Strona Główna
  Adres Szkoły
  Samorząd uczniowski
  Rada rodziców
  Zajęcia dodatkowe
  Doskonalenie pracy szkoły
  Przerwy śródlekcyjne
  Dodatkowe dni wolne
  Sukcesy Szkoły
  Akcje i Projekty
  Biblioteka szkolna
  Świetlica szkolna
  Galeria
  Procedury bezpieczeństwa "COVID 19"
  Nauczanie na odległość
  Szkolne konkursy
  Szukaj

Nauczyciele
  Pedagog szkolny
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Regulamin oceny pracy nauczycieli
  Konsultacje nauczycieli
  Harmonogram działań nauczycieli w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Dokumenty Szkoły
  RODO
  Zarządzenia
  Statut Szkoły
  Rekrutacja
  Programy nauczania
  Program Wychowawczo-Profilaktyczny
  Szkolne Procedury Kryzysowe
  Raporty
  Podręczniki
  Praca zdalna na poszczególnych przedmiotach i zajęciach
  Przemiotowy system oceniania

Rodzice i Uczniowie
  Szczepienia
  Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza
  Wybieram szkołę
  Wewnątrzszkolny system doradztwa
  Informacja o doradztwie zawodowym
  Monitoring zawodów
  Barometr zawodów
  Rekrutacja szkoły ponadpodstawowe
  Harmonogram konsultacji klasy VIII
  Egzamin ósmoklasisty

Raport o dostępności
  Raport o dostępności

Aktywna tablica
  Scenariusze zajęć

Nauczanie domowe
  Organizacja zdalnego egzaminu klasyfikacyjnego
  Terminy egzaminów
  Edukacja domowa w praktyce

Ewaluacja zewnętrzna
  Raport z ewaluacji
  Wnioski i rekomendacje z ewaluacji

Rodzice Uczniowie Nauczyciele
Infolinia
Megamisja
Hymn Narodowy
eTwinning
Dzień DzieckaFestiwal Radości w Dniu Dziecka dla naszych Dzieciaczków, i starszych i młodszych. Dzień śmiechu i zabawy, a w przypływie kreatywnej energii powstało dzieło, które upiększyło szkolne mury i boisko. Powstała wspólna praca pn. "Świat radości i szczęścia". Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
Wsparcie uczniów po pandemii


Broszura informacyjna "Dzieci w wirtualnej sieci"

Harmonogram zajęć stacjonarnych
Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie wprowadza następujący harmonogram zajęć stacjonarnych -na terenie szkoły dla klas IV-VIII w okresie 17-30 maja 2021r.

17 maja 2021r. -poniedziałek- kl.VIII
18 maja 2021r.-wtorek-kl.VII
19 maja 2021r.-środa -kl.VI
20 maja 2021r.-czwartek -kl.IV
21 maja 2021r. -piątek -kl.VIII
24 maja 2021r.-poniedziałek –kl.IV
28 maja 2021r.-piątek –kl.VII-VI

W dniach 25-27.05.2021r. klasa VIII przystępuje do egzaminu ósmoklasisty-jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VIII w tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, jedynie wychowawczo- opiekuńcze z wychowawcą klasy.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w/w harmonogramie.
Dyrektor szkoły -mgr D.Kulińska
OFERTA PRACY
Koncert Pieśni Patriotycznej
Światowy Dzień Wody

Gdyby nie woda, nic by na Ziemi nie rosło, nic by się nie rozwijało
i nic by nie istniało. Ani ryby, ani ptaki, ani psy, ani słonie, ani rośliny, ani... nawet my: JA i TY.

22 marca Światowy Dzień Wody
Dbajmy!
Oszczędzajmy wodę w kranie!
Nie zaśmiecajmy jezior, rzek, mórz i oceanów!


A tymczasem w przedszkolu...
Przedszkolaki podziwiały podwodny świat ze świadomością, że tylko dzięki dbaniu o wodę świat ten istnieje. I jest taki piękny. Kreatywne Przedszkolaki zrobiły swoje własne akwarium lub jak kto woli małe oceanarium

Czasowy powrót do nauki


Warszawa, 18 marca 2021 r.

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach


Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:
• ponadpodstawowych,
• szkół dla dorosłych,
• placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.


Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki
WIRUSOOCHRONA
#lekcjaHIGIENY #wirusoochrona

"Wirusoochrona” w Szkole Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie

Dnia 16 lutego 2021 roku odbyły się w naszej szkole zajęcia w ramach wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej pt. "Wirusoochrona”, w których wzięli udział wszyscy uczniowie klas I-III. Podczas tych lekcji wykorzystano materiały edukacyjne przygotowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.
Akcja ta była okazją do powtórzenia posiadanej wiedzy, zaprezentowania umiejętności uczniów, ale też przyczyniła się do nabycia nowych wiadomości. Zajęcia dotyczyły zarówno przeciwdziałania koronawirusowi, jak i szeroko rozumianej higienie osobistej, która jest podstawą zdrowia. Po podaniu tematu zajęć i krótkim wprowadzeniu razem stworzyliśmy obrazkową mapę myśli. Okazało się, że uczniowie posiadają ogromną wiedzę na temat zasad higieny. By jednak utrwalić tę wiedzę, nasi podopieczni nauczyli się wierszyka o utrzymaniu higieny na pamięć wraz z pokazywaniem. Była to też okazja do przećwiczenia w praktyce dezynfekcji rąk oraz nakładania i zdejmowania maseczki. W dalszej części zajęć uczniowie zapoznali się z różnicami między grypą a przeziębieniem i wypełniali "Mandat zaufania" jednogłośnie stwierdzając, że zdrowie swoje i innych jest bezcenne. W tym miejscu przeprowadzono również rozmowę na temat szczepień ochronnych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Ostatnim działaniem związanym bezpośrednio z koronawirusem było wykonanie i ozdabianie papierowej maseczki według pomysłu uczestników zabawy.
Oprócz części poświęconej oczywiście zagadnieniom koronawirusa i zasadom, jak się przed nim uchronić, przypomniano i uświadomiono uczniom, że zdrowie zależy przede wszystkim od prawidłowego odżywiania, uprawiania sportu czy dostosowania ubioru do pory roku. Postawiono wiele zadań w tym zakresie. Dzieci miały okazję przećwiczyć na Platformie "Wordwall" zasady dotyczące prawidłowego ubioru, a następnie stworzyć "zdrowy jadłospis" na jeden dzień na podstawie przygotowanych wycinków z czasopism i gazetek promocyjnych. Była także okazja do zażycia ruchu. Otóż, po "Quizie muzycznym” z kategorii "Higiena”, uczniowie stworzyli w małych grupach własne układy taneczne do piosenki "Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda”. A także rozpoznawali określone dyscypliny sportowe podczas zabawy w "Kalambury”. Zajęcia zakończono krótkim sprawdzianem, którzy wszyscy rozwiązali wspaniale i bez żadnych problemów.
Podsumowując, dzieci były bardzo zaangażowane. Chętnie podejmowały się kolejnych zadań. Wszystko odbyło się w miłej, wesołej atmosferze, o czym świadczą poniższe zdjęcia i krótkie filmiki. Myślę, że zajęcia na długo zapadną w pamięci uczniów i mam nadzieję, że takie lekcje na stałe wpiszą się w harmonogram wydarzeń szkolnych. Poniżej dwa filmy z przeprowadzonych działań.


Film 1

Film 2

Katarzyna Dendek

Świąteczne życzenia
WOŚP

10 stycznia 2021 r. nasza szkoła włączy się wraz z innymi szkołami z naszej Gminy i wszystkimi jej mieszkańcami w 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już rozpoczęliśmy przygotowania do tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia.
Wolontariusze, jak co roku, będą zbierać pieniążki do puszek tego dnia.
Nie będzie imprezy, która w ubiegłych latach towarzyszyła tej akcji i powodowała świetną, wspólną zabawę.
Licytacja przedmiotów, gadżetów WOŚP odbędzie się w innej formie, tzn. online.
Poprzez Facebook Gminy Kruszyna zostanie utworzona zamknięta grupa. Pani Katarzyna Ormańczyk (przez swoje prywatne konto na Facebooku lub konto Szkoła Jacków) będzie wysyłała do Rodziców, Uczniów, Nauczycieli, Opiekunów i innych zaprzyjaźnionych ze szkołą osób zaproszenia z prośbą o dołączenie do tej grupy.
Bardzo prosimy o dołączanie i wspólną zabawę. Każdy kto dołączy do tej grupy będzie mógł wysyłać prośby do innych osób, także swoich znajomych, bliskich, którzy również mogą wziąć udział w zabawie.
Planowany termin rozpoczęcia to przyszły tydzień, a zakończenie licytacji 9 stycznia 2021 r. (godzina zakończenia licytacji zostanie podana później).
Mamy nadzieję, że pomimo trudnych warunków licytacja przyniesie nam radość, uda nam się zebrać pieniądze dla WOŚP i zlicytujemy wszystkie wystawione przedmioty.

No to działamy: "Do końca świata i jeden dzień dłużej!"

Więcej informacji będzie na bieżąco umieszczane. Proszę obserwować stronę internetową Gminy Kruszyna, stronę Facebook Gminy Kruszyna i Szkoły Jacków oraz pozostałych szkół: w Kruszynie, Lgocie i Widzowie.
Winiki konkursu


WYNIKI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
W JĘZYKU ANGIELSKIM


W KATEGORII KLAS 1-3
MIEJSCE I - Kacper Similak, Nikola Similak, Martyna Roguzińska, Sandra Bednarek, Dawid Kluska

W KATEGORII KLAS 4-8
MIEJSCE I - Dominika Rems
MIEJSCE II - Maksymilian Wilk
MIEJSCE III - Lena Pachuc

WYRÓŻNIENIA: Mateusz Kalek, Przemysław Paszkiewicz, Szymon Paszkiewicz

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, nagrody będą do odebrania w szkole o terminie poinformujemy.
Strona 3 z 8 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Godło Państwowe
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
Fundacji Elementarz
w Jackowie
ul. Szkolna 3
42-282 Kruszyna


tel: 34 320 20 21
e-mail: sp.jackow@elementarz.edu.pl
Facebook
Szczepienia
FUNDACJA ELEMENTARZ
Zdrowo i Sportowo
Kalendarz
Lekki Tornister
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Kuratorium Katowice
OKE Jaworzno
Gmina Kruszyna