Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
   Strona Główna Adres Szkoły Galeria Przerwy śródlekcyjne Dodatkowe dni wolne
01 Padziernika 2023 11:13:47   
Nawigacja
Szkoła
  Strona Główna
  Adres Szkoły
  Samorząd uczniowski
  Rada rodziców
  Zajęcia dodatkowe
  Doskonalenie pracy szkoły
  Przerwy śródlekcyjne
  Dodatkowe dni wolne
  Sukcesy Szkoły
  Akcje i Projekty
  Biblioteka szkolna
  Świetlica szkolna
  Galeria
  Procedury bezpieczeństwa "COVID 19"
  Nauczanie na odległość
  Szkolne konkursy
  Szukaj

Nauczyciele
  Pedagog szkolny
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Regulamin oceny pracy nauczycieli
  Konsultacje nauczycieli
  Harmonogram działań nauczycieli w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Dokumenty Szkoły
  RODO
  Zarządzenia
  Statut Szkoły
  Rekrutacja
  Programy nauczania
  Program Wychowawczo-Profilaktyczny
  Szkolne Procedury Kryzysowe
  Raporty
  Podręczniki
  Praca zdalna na poszczególnych przedmiotach i zajęciach
  Przemiotowy system oceniania

Rodzice i Uczniowie
  Szczepienia
  Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza
  Wybieram szkołę
  Wewnątrzszkolny system doradztwa
  Informacja o doradztwie zawodowym
  Monitoring zawodów
  Barometr zawodów
  Rekrutacja szkoły ponadpodstawowe
  Harmonogram konsultacji klasy VIII
  Egzamin ósmoklasisty

Raport o dostępności
  Raport o dostępności

Aktywna tablica
  Scenariusze zajęć

Nauczanie domowe
  Organizacja zdalnego egzaminu klasyfikacyjnego
  Terminy egzaminów
  Edukacja domowa w praktyce

Ewaluacja zewnętrzna
  Raport z ewaluacji
  Wnioski i rekomendacje z ewaluacji

Rodzice Uczniowie Nauczyciele
Infolinia
Megamisja
Hymn Narodowy
eTwinning
Bezpieczne wakacje 2021Poradnik bezpieczna szkoła


Poradnik dla rodziców
SZCZEPIENIA DZIECI
Szanowni Państwo,

od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEiN

Szczegółowe informacje po kliknięciu w zdjęcie.


Dzień DzieckaFestiwal Radości w Dniu Dziecka dla naszych Dzieciaczków, i starszych i młodszych. Dzień śmiechu i zabawy, a w przypływie kreatywnej energii powstało dzieło, które upiększyło szkolne mury i boisko. Powstała wspólna praca pn. "Świat radości i szczęścia". Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
Wsparcie uczniów po pandemii


Broszura informacyjna "Dzieci w wirtualnej sieci"

Harmonogram zajęć stacjonarnych
Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie wprowadza następujący harmonogram zajęć stacjonarnych -na terenie szkoły dla klas IV-VIII w okresie 17-30 maja 2021r.

17 maja 2021r. -poniedziałek- kl.VIII
18 maja 2021r.-wtorek-kl.VII
19 maja 2021r.-środa -kl.VI
20 maja 2021r.-czwartek -kl.IV
21 maja 2021r. -piątek -kl.VIII
24 maja 2021r.-poniedziałek –kl.IV
28 maja 2021r.-piątek –kl.VII-VI

W dniach 25-27.05.2021r. klasa VIII przystępuje do egzaminu ósmoklasisty-jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VIII w tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, jedynie wychowawczo- opiekuńcze z wychowawcą klasy.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w/w harmonogramie.
Dyrektor szkoły -mgr D.Kulińska
OFERTA PRACY
Koncert Pieśni Patriotycznej
Światowy Dzień Wody

Gdyby nie woda, nic by na Ziemi nie rosło, nic by się nie rozwijało
i nic by nie istniało. Ani ryby, ani ptaki, ani psy, ani słonie, ani rośliny, ani... nawet my: JA i TY.

22 marca Światowy Dzień Wody
Dbajmy!
Oszczędzajmy wodę w kranie!
Nie zaśmiecajmy jezior, rzek, mórz i oceanów!


A tymczasem w przedszkolu...
Przedszkolaki podziwiały podwodny świat ze świadomością, że tylko dzięki dbaniu o wodę świat ten istnieje. I jest taki piękny. Kreatywne Przedszkolaki zrobiły swoje własne akwarium lub jak kto woli małe oceanarium

Czasowy powrót do nauki


Warszawa, 18 marca 2021 r.

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach


Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:
• ponadpodstawowych,
• szkół dla dorosłych,
• placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.


Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Strona 3 z 9 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Godło Państwowe
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
Fundacji Elementarz
w Jackowie
ul. Szkolna 3
42-282 Kruszyna


tel: 34 320 20 21
e-mail: sp.jackow@elementarz.edu.pl
Facebook
Szczepienia
FUNDACJA ELEMENTARZ
Zdrowo i Sportowo
Kalendarz
Lekki Tornister
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Kuratorium Katowice
OKE Jaworzno
Gmina Kruszyna