Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
   Strona Główna Adres Szkoły Galeria Przerwy śródlekcyjne Dodatkowe dni wolne
08 Padziernika 2022 00:55:51   
Nawigacja
Szkoła
  Strona Główna
  Adres Szkoły
  Samorząd uczniowski
  Rada rodziców
  Zajęcia dodatkowe
  Doskonalenie pracy szkoły
  Przerwy śródlekcyjne
  Dodatkowe dni wolne
  Sukcesy Szkoły
  Akcje i Projekty
  Biblioteka szkolna
  Świetlica szkolna
  Galeria
  Procedury bezpieczeństwa "COVID 19"
  Nauczanie na odległość
  Szkolne konkursy
  Szukaj

Nauczyciele
  Pedagog szkolny
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Regulamin oceny pracy nauczycieli
  Konsultacje nauczycieli
  Harmonogram działań nauczycieli w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Dokumenty Szkoły
  RODO
  Zarządzenia
  Statut Szkoły
  Rekrutacja
  Programy nauczania
  Program Wychowawczo-Profilaktyczny
  Szkolne Procedury Kryzysowe
  Raporty
  Podręczniki
  Praca zdalna na poszczególnych przedmiotach i zajęciach
  Przemiotowy system oceniania

Rodzice i Uczniowie
  Szczepienia
  Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza
  Wybieram szkołę
  Wewnątrzszkolny system doradztwa
  Informacja o doradztwie zawodowym
  Monitoring zawodów
  Barometr zawodów
  Rekrutacja szkoły ponadpodstawowe
  Harmonogram konsultacji klasy VIII
  Egzamin ósmoklasisty

Raport o dostępności
  Raport o dostępności

Aktywna tablica
  Scenariusze zajęć

Nauczanie domowe
  Organizacja zdalnego egzaminu klasyfikacyjnego
  Terminy egzaminów
  Edukacja domowa w praktyce

Ewaluacja zewnętrzna
  Raport z ewaluacji
  Wnioski i rekomendacje z ewaluacji

Rodzice Uczniowie Nauczyciele
Infolinia
Megamisja
Hymn Narodowy
eTwinning
Program Edukacyjny "Być jak Ignacy"

Trwa V edycja programu edukacyjnego dla uczniów "Być jak Ignacy".

Program "Być jak Ignacy" Fundacji PGNiG przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Celem programu jest promowanie zdobywania wiedzy wśród uczniów poprzez doświadczanie oraz popularyzacja osiągnięć wielkich polskich naukowców i wynalazców. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem "Nauka to przyszłość". Program ma zachęcić dzieci do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach, jak energia, ekologia, transport oraz technologie przyszłości. Uczniowie poznają kolejnych czterech naukowców – Józefa Rotblata, Władysława Szafera, Ernesta Malinowskiego oraz Stefana Banacha.
Nasza szkoła z wielką radością przystąpiła do realizacji zadań w programie. Pomimo przeciwności związanych z przejściem na nauczanie zdalne realizujemy zajęcia edukacyjne.

p. Ewa Bodanka - Zarychta
Ankieta


Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Jackowie prosi o uzupełnienie poniższej ankiety.

ANKIETAZdrowo i Sportowo
Inauguracja roku szkolnego 2020 2021
UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE


Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie informuje iż uroczystości inauguracji roku szkolnego 2020/2021 odbędą się dnia 01.09.2020r. w następującym porządku:

9.00 –Msza Święta –Kaplica N.M.P. w Jackowie
10.00 –przejście do szkoły
10.15-uroczystość pod tablicą pamiątkową ofiar II wojny światowej –plac szkolny-złożenie kwiatów, zapalenia znicza.
10.30-uroczystość inauguracyjna roku szkolnego oraz szkolne obchody wybuchu II wojny światowej –hol dolny.

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ WYNIKAJĄCĄ Z ZAGROŻENIA COVID-19 PROSI SIĘ O ZACHOWANIE PODCZAS UROCZYSTOŚCI WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁADANIE MASECZEK I ZACHOWANIE ODLEGŁOŚCI.

RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZNIÓW KLAS OD DRUGIEJ DO ÓSMEJ PROSI SIĘ O NIE WCHODZENIE NA TEREN PLACÓWKI PODCZAS UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH.

RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ PROSI SIĘ O PRZYJĘCIE ZASADY POJEDYNCZEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM/DZIEĆMI NA TERENIE SZKOŁY W CZASIE UROCZYSTOŚCI.

ZWRACA SIĘ UWAGĘ NA KONIECZNOŚĆ DOSTARCZENIA DO 01.09.2020r. PODPISANYCH PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW DOKUMENTÓW(OŚWIADCZEŃ , ANKIET, PROCEDUR ODPOWIEDNICH) DOTYCZĄCYCH ZACHOWANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE POWROTU DZIECI/UCZNIÓW DO SZKOŁY NA ZAJĘCIA STACJONARNE.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020 2021
Zebranie


W dniu 21.08.2020r. o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie poświęcone tematyce:

1. Procedury wewnątrzszkole bezpieczeństwa na ternie placówki w okresie zagrożenia COVID-19.

2. Zasady wewnątrzszkolne powrotu uczniów i dzieci do nauczania i wychowania stacjonarnego od 01.09.2020.

3. Omówienie zasad korzystania z dziennika elektronicznego.

4. Planowanie pracy rady rodziców w roku szkolnym 2020/2021.

5.Spotkanie zespołów ds pomocy psychologiczno - pedagogicznej z rodzicami uczniów objętych taką pomocą na terenie placówki w celu omówienia postępów i oceny pracy z tymi uczniami oraz opracowania planów pracy na kolejny rok szkolny - 2020/2021.

11.00-11.30 kl.I
11.30-12.00 kl.V
12.00-12.30 kl.VI
12.30-13.00 kl.VII
13.30-14.00 kl.VIII

Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w spotkaniu i uczestniczeniu w planowaniu pracy na kolejny rok szkolny.

Prosi się o zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie zagrożenia COVID-19 -posiadanie rękawiczek ochronnych i maseczek , zachowanie odpowiedniej odległości na terenie szkoły oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do budynku szkoły(dozownik w holu wejściowym).

Za przybycie na spotkanie i dostosowanie się do wymogów bezpieczeństwa
z góry dziękujemy.

Za przybycie
Dyrektor szkoły - mgr Danuta Kulińska
Kartka dla Medyka
Uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji Kartka dla medyka.
Nasi najmłodsi wolontariusze przygotowali laurki w podziękowaniu dla służb medycznych, które walczą dziś na pierwszej linii frontu z niewidzialnym wrogiem.
Podziękowania skierowali również dla osób pracujących w sklepach, piekarniach, firmach pocztowych za ich pracę dla nas w tych trudnych warunkach.
SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JACKOWIE DZIĘKUJE Z CAŁEGO SERCA!
Nasi najmłodsi wolontariusze zawsze przygotowani są do czynienia dobra i uśmiechu na twarzy drugiego człowieka.

Prace przygotowali:

Basia – oddział przedszkolny
Lilianka – oddział przedszkolny
Asia – klasa I
Amelka – klasa II
Oskar – klasa III
Oliwia – klasa III
Lenka – klasa III
Zwrot książek do biblioteki szkolnej
Istnieje możliwość oddania wypożyczonych książek do biblioteki.
Można przychodzić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 13.00. Książki dzieci, które uczą się zdalnie
(kl. I. V, VI VII VIII) przynoszą rodzice ( osoba dorosła). Dzieci, które maja lekcje w szkole, przynoszą książki do szkoły.

Wszystkie zwrócone książki są warunkiem otrzymania świadectwa.
Zasady przekazywania książek:
1. Wszystkie książki mają być w opakowaniu foliowym (może być torba foliowa).
2. W opakowaniu powinna znajdować się kartka z imieniem i nazwiskiem dziecka, które wypożyczyło dane książki.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Aleksandra Kołaczkowska ola606@autograf.pl lub messenger.

Pozdrawiam
A. Kołaczkowska
Projekt Zdalna Szkoła

"Zdalna Szkoła” – Laptopy dla uczniów z Gminy Kruszyna"

Gmina Kruszyna w ramach projektu pn Zdalna Szkoła - Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 856,72 zł na zakup laptopów. Maksymalna kwota jaką mogła pozyskać Gmina to kwota 60 000,00 zł. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione 22 laptopy, które niebawem na podstawie umowy użyczenia trafią do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli w celu realizowania nauki zdalnej. Wsparciem objętych zostanie 17 uczniów i 5 nauczycieli z 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Kruszyna. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniem COVID-19. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
ANKIETA POWRÓT DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ANKIETA DOTYCZĄCA POWROTU DZIECI
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


Konkurs "Najpiękniejsza palma i koszyczek wielkanocny"Uczniowie klas I-III naszej szkoły w ramach zajęć świetlicowych wzięli udział w XXXI Międzygminnym Konkursie "Najpiękniejsza palma i koszyczek wielkanocny".
Uczennica klasy pierwszej Nadia Wierzba oraz uczennica klasy trzeciej Lenka Pachuc zostały wyróżnione za wykonanie pięknych palm wielkanocnych.
Strona 4 z 8 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Godło Państwowe
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
Fundacji Elementarz
w Jackowie
ul. Szkolna 3
42-282 Kruszyna


tel: 34 320 20 21
e-mail: sp.jackow@elementarz.edu.pl
Facebook
Szczepienia
FUNDACJA ELEMENTARZ
Zdrowo i Sportowo
Kalendarz
Lekki Tornister
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Kuratorium Katowice
OKE Jaworzno
Gmina Kruszyna