Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
   Strona Główna Adres Szkoły Galeria Przerwy śródlekcyjne Dodatkowe dni wolne
01 Padziernika 2023 11:35:55   
Nawigacja
Szkoła
  Strona Główna
  Adres Szkoły
  Samorząd uczniowski
  Rada rodziców
  Zajęcia dodatkowe
  Doskonalenie pracy szkoły
  Przerwy śródlekcyjne
  Dodatkowe dni wolne
  Sukcesy Szkoły
  Akcje i Projekty
  Biblioteka szkolna
  Świetlica szkolna
  Galeria
  Procedury bezpieczeństwa "COVID 19"
  Nauczanie na odległość
  Szkolne konkursy
  Szukaj

Nauczyciele
  Pedagog szkolny
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Regulamin oceny pracy nauczycieli
  Konsultacje nauczycieli
  Harmonogram działań nauczycieli w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Dokumenty Szkoły
  RODO
  Zarządzenia
  Statut Szkoły
  Rekrutacja
  Programy nauczania
  Program Wychowawczo-Profilaktyczny
  Szkolne Procedury Kryzysowe
  Raporty
  Podręczniki
  Praca zdalna na poszczególnych przedmiotach i zajęciach
  Przemiotowy system oceniania

Rodzice i Uczniowie
  Szczepienia
  Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza
  Wybieram szkołę
  Wewnątrzszkolny system doradztwa
  Informacja o doradztwie zawodowym
  Monitoring zawodów
  Barometr zawodów
  Rekrutacja szkoły ponadpodstawowe
  Harmonogram konsultacji klasy VIII
  Egzamin ósmoklasisty

Raport o dostępności
  Raport o dostępności

Aktywna tablica
  Scenariusze zajęć

Nauczanie domowe
  Organizacja zdalnego egzaminu klasyfikacyjnego
  Terminy egzaminów
  Edukacja domowa w praktyce

Ewaluacja zewnętrzna
  Raport z ewaluacji
  Wnioski i rekomendacje z ewaluacji

Rodzice Uczniowie Nauczyciele
Infolinia
Megamisja
Hymn Narodowy
eTwinning
WIRUSOOCHRONA
#lekcjaHIGIENY #wirusoochrona

"Wirusoochrona” w Szkole Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie

Dnia 16 lutego 2021 roku odbyły się w naszej szkole zajęcia w ramach wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej pt. "Wirusoochrona”, w których wzięli udział wszyscy uczniowie klas I-III. Podczas tych lekcji wykorzystano materiały edukacyjne przygotowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.
Akcja ta była okazją do powtórzenia posiadanej wiedzy, zaprezentowania umiejętności uczniów, ale też przyczyniła się do nabycia nowych wiadomości. Zajęcia dotyczyły zarówno przeciwdziałania koronawirusowi, jak i szeroko rozumianej higienie osobistej, która jest podstawą zdrowia. Po podaniu tematu zajęć i krótkim wprowadzeniu razem stworzyliśmy obrazkową mapę myśli. Okazało się, że uczniowie posiadają ogromną wiedzę na temat zasad higieny. By jednak utrwalić tę wiedzę, nasi podopieczni nauczyli się wierszyka o utrzymaniu higieny na pamięć wraz z pokazywaniem. Była to też okazja do przećwiczenia w praktyce dezynfekcji rąk oraz nakładania i zdejmowania maseczki. W dalszej części zajęć uczniowie zapoznali się z różnicami między grypą a przeziębieniem i wypełniali "Mandat zaufania" jednogłośnie stwierdzając, że zdrowie swoje i innych jest bezcenne. W tym miejscu przeprowadzono również rozmowę na temat szczepień ochronnych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Ostatnim działaniem związanym bezpośrednio z koronawirusem było wykonanie i ozdabianie papierowej maseczki według pomysłu uczestników zabawy.
Oprócz części poświęconej oczywiście zagadnieniom koronawirusa i zasadom, jak się przed nim uchronić, przypomniano i uświadomiono uczniom, że zdrowie zależy przede wszystkim od prawidłowego odżywiania, uprawiania sportu czy dostosowania ubioru do pory roku. Postawiono wiele zadań w tym zakresie. Dzieci miały okazję przećwiczyć na Platformie "Wordwall" zasady dotyczące prawidłowego ubioru, a następnie stworzyć "zdrowy jadłospis" na jeden dzień na podstawie przygotowanych wycinków z czasopism i gazetek promocyjnych. Była także okazja do zażycia ruchu. Otóż, po "Quizie muzycznym” z kategorii "Higiena”, uczniowie stworzyli w małych grupach własne układy taneczne do piosenki "Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda”. A także rozpoznawali określone dyscypliny sportowe podczas zabawy w "Kalambury”. Zajęcia zakończono krótkim sprawdzianem, którzy wszyscy rozwiązali wspaniale i bez żadnych problemów.
Podsumowując, dzieci były bardzo zaangażowane. Chętnie podejmowały się kolejnych zadań. Wszystko odbyło się w miłej, wesołej atmosferze, o czym świadczą poniższe zdjęcia i krótkie filmiki. Myślę, że zajęcia na długo zapadną w pamięci uczniów i mam nadzieję, że takie lekcje na stałe wpiszą się w harmonogram wydarzeń szkolnych. Poniżej dwa filmy z przeprowadzonych działań.


Film 1

Film 2

Katarzyna Dendek

Świąteczne życzenia
WOŚP

10 stycznia 2021 r. nasza szkoła włączy się wraz z innymi szkołami z naszej Gminy i wszystkimi jej mieszkańcami w 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już rozpoczęliśmy przygotowania do tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia.
Wolontariusze, jak co roku, będą zbierać pieniążki do puszek tego dnia.
Nie będzie imprezy, która w ubiegłych latach towarzyszyła tej akcji i powodowała świetną, wspólną zabawę.
Licytacja przedmiotów, gadżetów WOŚP odbędzie się w innej formie, tzn. online.
Poprzez Facebook Gminy Kruszyna zostanie utworzona zamknięta grupa. Pani Katarzyna Ormańczyk (przez swoje prywatne konto na Facebooku lub konto Szkoła Jacków) będzie wysyłała do Rodziców, Uczniów, Nauczycieli, Opiekunów i innych zaprzyjaźnionych ze szkołą osób zaproszenia z prośbą o dołączenie do tej grupy.
Bardzo prosimy o dołączanie i wspólną zabawę. Każdy kto dołączy do tej grupy będzie mógł wysyłać prośby do innych osób, także swoich znajomych, bliskich, którzy również mogą wziąć udział w zabawie.
Planowany termin rozpoczęcia to przyszły tydzień, a zakończenie licytacji 9 stycznia 2021 r. (godzina zakończenia licytacji zostanie podana później).
Mamy nadzieję, że pomimo trudnych warunków licytacja przyniesie nam radość, uda nam się zebrać pieniądze dla WOŚP i zlicytujemy wszystkie wystawione przedmioty.

No to działamy: "Do końca świata i jeden dzień dłużej!"

Więcej informacji będzie na bieżąco umieszczane. Proszę obserwować stronę internetową Gminy Kruszyna, stronę Facebook Gminy Kruszyna i Szkoły Jacków oraz pozostałych szkół: w Kruszynie, Lgocie i Widzowie.
Winiki konkursu


WYNIKI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
W JĘZYKU ANGIELSKIM


W KATEGORII KLAS 1-3
MIEJSCE I - Kacper Similak, Nikola Similak, Martyna Roguzińska, Sandra Bednarek, Dawid Kluska

W KATEGORII KLAS 4-8
MIEJSCE I - Dominika Rems
MIEJSCE II - Maksymilian Wilk
MIEJSCE III - Lena Pachuc

WYRÓŻNIENIA: Mateusz Kalek, Przemysław Paszkiewicz, Szymon Paszkiewicz

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, nagrody będą do odebrania w szkole o terminie poinformujemy.
Program Edukacyjny "Być jak Ignacy"

Trwa V edycja programu edukacyjnego dla uczniów "Być jak Ignacy".

Program "Być jak Ignacy" Fundacji PGNiG przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Celem programu jest promowanie zdobywania wiedzy wśród uczniów poprzez doświadczanie oraz popularyzacja osiągnięć wielkich polskich naukowców i wynalazców. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem "Nauka to przyszłość". Program ma zachęcić dzieci do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach, jak energia, ekologia, transport oraz technologie przyszłości. Uczniowie poznają kolejnych czterech naukowców – Józefa Rotblata, Władysława Szafera, Ernesta Malinowskiego oraz Stefana Banacha.
Nasza szkoła z wielką radością przystąpiła do realizacji zadań w programie. Pomimo przeciwności związanych z przejściem na nauczanie zdalne realizujemy zajęcia edukacyjne.

p. Ewa Bodanka - Zarychta
Ankieta


Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Jackowie prosi o uzupełnienie poniższej ankiety.

ANKIETAZdrowo i Sportowo
Inauguracja roku szkolnego 2020 2021
UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE


Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie informuje iż uroczystości inauguracji roku szkolnego 2020/2021 odbędą się dnia 01.09.2020r. w następującym porządku:

9.00 –Msza Święta –Kaplica N.M.P. w Jackowie
10.00 –przejście do szkoły
10.15-uroczystość pod tablicą pamiątkową ofiar II wojny światowej –plac szkolny-złożenie kwiatów, zapalenia znicza.
10.30-uroczystość inauguracyjna roku szkolnego oraz szkolne obchody wybuchu II wojny światowej –hol dolny.

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ WYNIKAJĄCĄ Z ZAGROŻENIA COVID-19 PROSI SIĘ O ZACHOWANIE PODCZAS UROCZYSTOŚCI WSZELKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁADANIE MASECZEK I ZACHOWANIE ODLEGŁOŚCI.

RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZNIÓW KLAS OD DRUGIEJ DO ÓSMEJ PROSI SIĘ O NIE WCHODZENIE NA TEREN PLACÓWKI PODCZAS UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH.

RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ PROSI SIĘ O PRZYJĘCIE ZASADY POJEDYNCZEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM/DZIEĆMI NA TERENIE SZKOŁY W CZASIE UROCZYSTOŚCI.

ZWRACA SIĘ UWAGĘ NA KONIECZNOŚĆ DOSTARCZENIA DO 01.09.2020r. PODPISANYCH PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW DOKUMENTÓW(OŚWIADCZEŃ , ANKIET, PROCEDUR ODPOWIEDNICH) DOTYCZĄCYCH ZACHOWANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE POWROTU DZIECI/UCZNIÓW DO SZKOŁY NA ZAJĘCIA STACJONARNE.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020 2021
Zebranie


W dniu 21.08.2020r. o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie poświęcone tematyce:

1. Procedury wewnątrzszkole bezpieczeństwa na ternie placówki w okresie zagrożenia COVID-19.

2. Zasady wewnątrzszkolne powrotu uczniów i dzieci do nauczania i wychowania stacjonarnego od 01.09.2020.

3. Omówienie zasad korzystania z dziennika elektronicznego.

4. Planowanie pracy rady rodziców w roku szkolnym 2020/2021.

5.Spotkanie zespołów ds pomocy psychologiczno - pedagogicznej z rodzicami uczniów objętych taką pomocą na terenie placówki w celu omówienia postępów i oceny pracy z tymi uczniami oraz opracowania planów pracy na kolejny rok szkolny - 2020/2021.

11.00-11.30 kl.I
11.30-12.00 kl.V
12.00-12.30 kl.VI
12.30-13.00 kl.VII
13.30-14.00 kl.VIII

Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w spotkaniu i uczestniczeniu w planowaniu pracy na kolejny rok szkolny.

Prosi się o zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie zagrożenia COVID-19 -posiadanie rękawiczek ochronnych i maseczek , zachowanie odpowiedniej odległości na terenie szkoły oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do budynku szkoły(dozownik w holu wejściowym).

Za przybycie na spotkanie i dostosowanie się do wymogów bezpieczeństwa
z góry dziękujemy.

Za przybycie
Dyrektor szkoły - mgr Danuta Kulińska
Kartka dla Medyka
Uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji Kartka dla medyka.
Nasi najmłodsi wolontariusze przygotowali laurki w podziękowaniu dla służb medycznych, które walczą dziś na pierwszej linii frontu z niewidzialnym wrogiem.
Podziękowania skierowali również dla osób pracujących w sklepach, piekarniach, firmach pocztowych za ich pracę dla nas w tych trudnych warunkach.
SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JACKOWIE DZIĘKUJE Z CAŁEGO SERCA!
Nasi najmłodsi wolontariusze zawsze przygotowani są do czynienia dobra i uśmiechu na twarzy drugiego człowieka.

Prace przygotowali:

Basia – oddział przedszkolny
Lilianka – oddział przedszkolny
Asia – klasa I
Amelka – klasa II
Oskar – klasa III
Oliwia – klasa III
Lenka – klasa III
Strona 4 z 9 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Godło Państwowe
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
Fundacji Elementarz
w Jackowie
ul. Szkolna 3
42-282 Kruszyna


tel: 34 320 20 21
e-mail: sp.jackow@elementarz.edu.pl
Facebook
Szczepienia
FUNDACJA ELEMENTARZ
Zdrowo i Sportowo
Kalendarz
Lekki Tornister
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Kuratorium Katowice
OKE Jaworzno
Gmina Kruszyna