UWAGA RODZICE
Dodane przez admin dnia Marca 11 2020 13:02:52


Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” ul . Studencka 18,
40-743 Katowice, tel ./fax. (32) 252 79 38 www.elementarz.edu.pl e-mai l: sekretariat@elementarz.edu.pl


Katowice, dn. 11marca 2020r.Do wiadomości Rodziców

W związku z decyzją Premiera RP o przeprowadzeniu kwarantanny społecznej zawiesza się zajęcia w dniach 12–25 marca br.
Apelujemy do Państwa, by w tym czasie dzieci pozostały w domu. Zawieszenie zajęć nie jest czasem ferii, ani czasem wolnym lecz czasem kwarantanny.
W dniach 12 i 13 marca szkoła/przedszkole/żłobek zorganizują zajęcia dla dzieci pozostających bez opieki. Jednak bardzo prosimy, żeby i w tym czasie zapewnić dzieciom opiekę w domu.

Zarząd Fundacji
Andrzej Jabłoński
Dariusz Lorek

Rozszerzona zawarto newsa