Projekt Zdalna Szkoła
Dodane przez admin dnia Maja 27 2020 20:25:45

"Zdalna Szkoła” – Laptopy dla uczniów z Gminy Kruszyna"

Gmina Kruszyna w ramach projektu pn Zdalna Szkoła - Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 856,72 zł na zakup laptopów. Maksymalna kwota jaką mogła pozyskać Gmina to kwota 60 000,00 zł. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione 22 laptopy, które niebawem na podstawie umowy użyczenia trafią do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli w celu realizowania nauki zdalnej. Wsparciem objętych zostanie 17 uczniów i 5 nauczycieli z 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Kruszyna. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniem COVID-19. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Rozszerzona zawarto newsa