Zebranie
Dodane przez admin dnia Sierpnia 20 2020 16:20:51


W dniu 21.08.2020r. o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie z dyrektorem Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie poświęcone tematyce:

1. Procedury wewnątrzszkole bezpieczeństwa na ternie placówki w okresie zagrożenia COVID-19.

2. Zasady wewnątrzszkolne powrotu uczniów i dzieci do nauczania i wychowania stacjonarnego od 01.09.2020.

3. Omówienie zasad korzystania z dziennika elektronicznego.

4. Planowanie pracy rady rodziców w roku szkolnym 2020/2021.

5.Spotkanie zespołów ds pomocy psychologiczno - pedagogicznej z rodzicami uczniów objętych taką pomocą na terenie placówki w celu omówienia postępów i oceny pracy z tymi uczniami oraz opracowania planów pracy na kolejny rok szkolny - 2020/2021.

11.00-11.30 kl.I
11.30-12.00 kl.V
12.00-12.30 kl.VI
12.30-13.00 kl.VII
13.30-14.00 kl.VIII

Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w spotkaniu i uczestniczeniu w planowaniu pracy na kolejny rok szkolny.

Prosi się o zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie zagrożenia COVID-19 -posiadanie rękawiczek ochronnych i maseczek , zachowanie odpowiedniej odległości na terenie szkoły oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do budynku szkoły(dozownik w holu wejściowym).

Za przybycie na spotkanie i dostosowanie się do wymogów bezpieczeństwa
z góry dziękujemy.

Za przybycie
Dyrektor szkoły - mgr Danuta Kulińska

Rozszerzona zawarto newsa