Harmonogram zajęć stacjonarnych
Dodane przez admin dnia Maja 04 2021 23:04:05
Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie wprowadza następujący harmonogram zajęć stacjonarnych -na terenie szkoły dla klas IV-VIII w okresie 17-30 maja 2021r.

17 maja 2021r. -poniedziałek- kl.VIII
18 maja 2021r.-wtorek-kl.VII
19 maja 2021r.-środa -kl.VI
20 maja 2021r.-czwartek -kl.IV
21 maja 2021r. -piątek -kl.VIII
24 maja 2021r.-poniedziałek –kl.IV
28 maja 2021r.-piątek –kl.VII-VI

W dniach 25-27.05.2021r. klasa VIII przystępuje do egzaminu ósmoklasisty-jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VIII w tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, jedynie wychowawczo- opiekuńcze z wychowawcą klasy.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w/w harmonogramie.
Dyrektor szkoły -mgr D.Kulińska

Rozszerzona zawarto newsa