Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
   Strona Główna Adres Szkoły Galeria Przerwy śródlekcyjne Dodatkowe dni wolne
27 Lutego 2024 04:24:50   
Nawigacja
Szkoła
  Strona Główna
  Adres Szkoły
  Samorząd uczniowski
  Rada rodziców
  Zajęcia dodatkowe
  Doskonalenie pracy szkoły
  Przerwy śródlekcyjne
  Dodatkowe dni wolne
  Sukcesy Szkoły
  Akcje i Projekty
  Biblioteka szkolna
  Świetlica szkolna
  Galeria
  Procedury bezpieczeństwa "COVID 19"
  Nauczanie na odległość
  Szkolne konkursy
  Szukaj

Nauczyciele
  Pedagog szkolny
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Regulamin oceny pracy nauczycieli
  Konsultacje nauczycieli
  Harmonogram działań nauczycieli w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Dokumenty Szkoły
  RODO
  Zarządzenia
  Statut Szkoły
  Rekrutacja
  Programy nauczania
  Program Wychowawczo-Profilaktyczny
  Szkolne Procedury Kryzysowe
  Raporty
  Podręczniki
  Praca zdalna na poszczególnych przedmiotach i zajęciach
  Przemiotowy system oceniania

Rodzice i Uczniowie
  Szczepienia
  Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza
  Wybieram szkołę
  Wewnątrzszkolny system doradztwa
  Informacja o doradztwie zawodowym
  Monitoring zawodów
  Barometr zawodów
  Rekrutacja szkoły ponadpodstawowe
  Harmonogram konsultacji klasy VIII
  Egzamin ósmoklasisty

Raport o dostępności
  Raport o dostępności

Aktywna tablica
  Scenariusze zajęć

Ewaluacja zewnętrzna
  Raport z ewaluacji
  Wnioski i rekomendacje z ewaluacji

Rodzice Uczniowie Nauczyciele
Infolinia
Megamisja
Hymn Narodowy
eTwinning
Procedury bezpieczeństwa "COVID 19"


Wytyczne MEiN, MZ, GIS - organizacja zajęć w szkole aktualizacja 17.05.2021r.
Wytyczne MEiN, MZ, GIS - organizacja zajęć w szkole klasy I-III aktualizacja 04.05.2021r.
Wytyczne MEiN, MZ, GIS - organizacja zajęć w szkole klasy I-III aktualizacja 26.04.2021r.
Wytyczne GIS z 19 listopada 2020
Klauzula informacyjna Covid 19
Koronawirus ważne informacje i zalecenia
Fundacja "Elementarz" w Jackowie - informacja dla rodziców
Zarządzenie Dyrektora Szkoły Fundacji "Elementarz" w Jackowie
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Warszawa 05.03.2020r.
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Warszawa 27.02.2020r.
Zarządzenie Nr 13 Dyrektora Szkoły Fundacji Elementarz w Jackowie
Zarządzenie Nr 19 Dyrektora Szkoły Fundacji Elementarz w Jackowie
Ankieta "Powrót dzieci do szkoły"
Załącznik Nr 1 Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły
Załącznik Nr 2 Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka do oddziału przedszkolnego
Załącznik Nr 3 Procedura korzystania z placu zabaw
Załącznik Nr 4 Instrukcja zachowania zasad higieny
Załącznik Nr 5 Instrukcja prawidłowego stosowania maseczek
Załącznik Nr 7 Oświadczenie pracownika
Załącznik Nr 8 Oświadczenie rodzica
Zgoda na pomiar temperatury
Skuteczna komunikacja w czasie Covid-19
Instrukcja zdejmowania rękawiczek
Skuteczna komunikacja Numery Telefonów
Godło Państwowe
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
Fundacji Elementarz
w Jackowie
ul. Szkolna 3
42-282 Kruszyna


tel: 34 320 20 21
e-mail: sp.jackow@elementarz.edu.pl
Facebook
Szczepienia
FUNDACJA ELEMENTARZ
Zdrowo i Sportowo
Kalendarz
Lekki Tornister
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Kuratorium Katowice
OKE Jaworzno
Gmina Kruszyna