Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie
   Strona Główna Adres Szkoły Galeria Przerwy śródlekcyjne Dodatkowe dni wolne
27 Lutego 2024 04:45:02   
Nawigacja
Szkoła
  Strona Główna
  Adres Szkoły
  Samorząd uczniowski
  Rada rodziców
  Zajęcia dodatkowe
  Doskonalenie pracy szkoły
  Przerwy śródlekcyjne
  Dodatkowe dni wolne
  Sukcesy Szkoły
  Akcje i Projekty
  Biblioteka szkolna
  Świetlica szkolna
  Galeria
  Procedury bezpieczeństwa "COVID 19"
  Nauczanie na odległość
  Szkolne konkursy
  Szukaj

Nauczyciele
  Pedagog szkolny
  Regulamin Rady Pedagogicznej
  Regulamin oceny pracy nauczycieli
  Konsultacje nauczycieli
  Harmonogram działań nauczycieli w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Dokumenty Szkoły
  RODO
  Zarządzenia
  Statut Szkoły
  Rekrutacja
  Programy nauczania
  Program Wychowawczo-Profilaktyczny
  Szkolne Procedury Kryzysowe
  Raporty
  Podręczniki
  Praca zdalna na poszczególnych przedmiotach i zajęciach
  Przemiotowy system oceniania

Rodzice i Uczniowie
  Szczepienia
  Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza
  Wybieram szkołę
  Wewnątrzszkolny system doradztwa
  Informacja o doradztwie zawodowym
  Monitoring zawodów
  Barometr zawodów
  Rekrutacja szkoły ponadpodstawowe
  Harmonogram konsultacji klasy VIII
  Egzamin ósmoklasisty

Raport o dostępności
  Raport o dostępności

Aktywna tablica
  Scenariusze zajęć

Ewaluacja zewnętrzna
  Raport z ewaluacji
  Wnioski i rekomendacje z ewaluacji

Rodzice Uczniowie Nauczyciele
Infolinia
Megamisja
Hymn Narodowy
eTwinning
Zarządzenia
Zarządzenie 10 2022 w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników
Zarządzenie 9 2022 w sprawie regulaminu wyjazdów sportowo-rekreacyjnych dla uczniów
Zarządzenie 8 2022 w sprawie zasad organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Zarządzenie 7 2022 w sprawie dodatkowych dni wolnych
Zarządzenie 6 2022 w sprawie przyjęcia zestawienia zadań realizowanych w poszczególnych stopniach alarmowy i stopniach alarmowych CRT
Zarządzenie 5 2022 w sprawie organizacji zdalnego egzaminu klasyfikacyjnego
Zarządzenie 18 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
Zarządzenie 17 2021 w sprawie procedury dopuszczenia do użytku programów nauczania podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych
Zarządzenie 16 2021 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom klasy VIII podczas sprawdzianu
Zarządzenie 15 2021 w sprawie zawieszenia działalności dydaktycznej
Zarządzenie 14 2021 w sprawie zawieszenia działalności dydaktycznej
Zarządzenie 13 2021 w sprawie zawieszenia działalności dydaktycznej
Zarządzenie 12 2021 w sprawie zawieszenia działalności dydaktycznej
Zarządzenie 11 2021 w sprawie zawieszenia działalności dydaktycznej
Zarządzenie 10 2021 w sprawie realizacji zadań szkoły
Zarządzenie 9 2021 w sprawie zawieszenia działalności dydaktycznej
Zarządzenie 8 2021 w sprawie wznowienia przedłużenia działalności dydaktycznej
Zarządzenie 7 2021 w sprawie wznowienia przedłużenia działalności dydaktycznej
Zarządzenie 6 2021 w sprawie wznowienia przedłużenia działalności dydaktycznej
Zarządzenie 5 2021 w sprawie wznowienia przedłużenia działalności dydaktycznej
Zarządzenie 4 2021 w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa
Zarządzenie 3 2021 w sprawie wznowienia działalności dydaktycznej
Zarządzenie 2 2021 w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego
Zarządzenie 1 2021 w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej
Zarządzenie 29 2020 w sprawie wprowadzenia dnia wolnego
Zarządzenie 28 2020 w sprawie wznowienia zajęc w oddziale przedszkolnym
Zarządzenie 27 2020 w sprawie zawieszenia działalności dydaktycznej przedszkola
Zarządzenie 26 2020 w sprawie dodatkowych dni wolnych
Zarządzenie 20 2020 w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
Załącznik nr 1 i nr 2 do Zarządzenia 20 2020
Zarządzenie 21 2020 w sprawie zawieszenia prowadzenia działalności dydaktycznej
Zarządzenie 22 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
Zarządzenie 23 2020 w sprawie organizacji współpracy dyrektora z pracownikami
Zarządzenie 05 2020 dyrektora szkoły. Organizacja zdalnego nauczania
Zarządzenie 06 2020 dyrektora szkoły. Organizacja zdalnego nauczania
Zarządzenie 07 2020 Procedura rozliczania pracy nauczycieli
Zarządzenie 08 2020 Zdalne zebranie rady pedagogicznej
Zarządzenie 09 2020 Procedura przeprowadzania zdalnych egzaminów klasyfikacyjnych
Zarządzenie 10 2020 Dodatkowe dni wolne
Zarządzenie 11 2020 Czasowe zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym
Zarządzenie 06_I 2020 Funkcjonowanie placówki
Zarządzenie 09_I Komputery gminne regulamin
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 09_I 2020 Regulamin użyczenia
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 09_I 2020 Komputery gminne
Zarządzenie 15 2020 Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
Zarządzenie 17 2020 Procedury bezpieczeństwa egzamin ósmoklasisty
Załacznik Nr 1 do Zarządzenia 17
Godło Państwowe
Adres Szkoły
Szkoła Podstawowa
Fundacji Elementarz
w Jackowie
ul. Szkolna 3
42-282 Kruszyna


tel: 34 320 20 21
e-mail: sp.jackow@elementarz.edu.pl
Facebook
Szczepienia
FUNDACJA ELEMENTARZ
Zdrowo i Sportowo
Kalendarz
Lekki Tornister
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Kuratorium Katowice
OKE Jaworzno
Gmina Kruszyna